Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TECPIN

(A. terpin, terpinol; cg. p - menthan -1,8 - điol), C10H20O2. Hợp chất thuộc loại ancol có chứa hai nhóm hiđroxyl (OH). Tồn tại đồng phân hình học: Dạng cis là chất rắn hình tấm mỏng, tan ít trong nước, tnc = 104 - 105 oC, ts = 258 oC. Dạng trans có tnc = 156 oC, ts = 263 oC. Tecpin hiđrat (C10H20O2. H2O) được dùng làm thuốc ho.

 

Tecpin