Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIOGLIXERIN

(A. thioglycerol), có ba hợp chất: 1) C3H8O2S [hay CH2(SH) CH(OH) CH2(OH)], chất lỏng không màu; khối lượng riêng 1,295 g/cm3; phân huỷ khi đun nóng. 2) C3H8OS2 (hay 1,2 - đithioglixerin), chất lỏng sánh; khối lượng riêng 1,342 g/cm3; phân huỷ ở 130 oC. 3) C3H8S3, chất lỏng sánh, khối lượng riêng 1,391 g/cm3. Dùng chữa bệnh ngoài da.