Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUYẾT CACBONIC

khối rắn màu trắng giống như tuyết được hình thành khi cho bay hơi nhanh cacbon đioxit (CO2) lỏng (chất lỏng không màu và linh động, thu được bằng cách nén khí cacbon đioxit đến áp suất 60 atm ở nhiệt độ thường). TC có nhiệt độ rất thấp (đến 76 oC) không nóng chảy mà thăng hoa, do đó được dùng trong bảo quản thực phẩm tươi sống thay nước đá thường (H2O rắn) với tên "nước đá khô" (gọi là "khô" vì ở nhiệt độ cao, TC không tan thành lỏng như nước đá mà biến thành khí cacbonic).