Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VECNƠ A.

(Alfred Werner; 1866 - 1919), nhà hoá học Thuỵ Sĩ, người đặt nền móng cho hoá học phức chất. Nghiên cứu trong lĩnh vực phức chất của sắt, crom, coban; phân biệt liên kết hoá trị và liên kết phối trí. Giải thưởng Nôben về hoá học (1913).