Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬT HẤP PHỤ

vật rắn, có bề mặt riêng lớn, do đó có khả năng hút các phân tử hoặc ion lên bề mặt. Những VHP điển hình là silicagen (SiO2), nhôm oxit (Al2O3), than hoạt tính và zeolit. Được dùng để làm khô (hút nước), làm sạch dung dịch (nếu có khả năng hấp phụ tạp chất), tách chất ra khỏi một hỗn hợp, làm chất mang xúc tác. Xt. Hấp phụ.