Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUYRI M.

 [Ph. Marie Curie; cg. Mari Xkơlôđôpxka Quyri (Marie Sklodowska Curie); 1867 - 1934], nữ bác học Pháp gốc Ba Lan về vật lí, hoá học. Là một trong những người sáng lập học thuyết về tính phóng xạ, phát minh tính phóng xạ của thori (1896), poloni và rađi, nghiên cứu bức xạ của chất phóng xạ và đưa ra thuật ngữ “tính phóng xạ”. Viện sĩ thông tấn nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (1907), viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1926). Từ năm 1891 ở Pháp. Giải thưởng Nôben về vật lí (1903) cùng với chồng là Pie Quyri (Pierre Curie) và Beccơren (A. Becquerel). Cùng với nhà vật lí Pháp  Đơbiecnơ (A. L. Debierne) điều chế được và nghiên cứu tính chất của rađi kim loại (1910). Giải thưởng Nôben về hoá học (1911). Nữ bác học hiếm có với hai lần được giải thưởng Nôben.

 Quyri M.