Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ PHÂN TÁN

độ chia nhỏ của pha phân tán trong hệ phân tán. Kích thước hạt (a) càng nhỏ thì ĐPT (D) càng cao. Có thể định nghĩa: