Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN TỬ XICHMA

(kí hiệu: σ), các điện tử tham gia tạo thành liên kết xichma trong các hợp chất (x. Liên kết xichma).