Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIME HOÁ

(A. dimerization), sự tạo thành hợp chất (đime) từ hai monome giống nhau, vd: