Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐEP

(A. diethylphtalate; tên gọi tắt của đietylphtalat) x. Axit phtalic.