Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT ĐỐI QUANG

hợp chất hoá học tồn tại ở hai dạng đồng phân quang học, có công thức cấu tạo đối xứng nhau qua mặt phẳng gương như vật và ảnh của nhau qua gương, nhưng không thể chồng khít lên nhau được. Có đặc tính làm quay mặt phẳng của ánh sáng phân cực phẳng sang phải (kí hiệu bằng dấu +) hoặc sang trái (kí hiệu bằng dấu –) với một góc α có trị số tuyệt đối bằng nhau. Vd. đôi đối quang của axit lactic có độ quay cực riêng () của dung dịch nước 10% như sau:

Đôi đối quang