Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƠN TINH THỂ

 tinh thể hình thành từ một mầm tinh thể, đồng nhất và định hướng như nhau trong toàn mạng tinh thể. Điều chế ĐTT bằng nhiều cách khác nhau: đông rắn nhanh ở nhiệt độ nóng chảy hoặc kết tinh từ mầm tinh thể theo một chu trình nhiệt độ có lợi cho việc hình thành ĐTT. Trong kĩ thuật hiện đại, ĐTT được dùng để chế tạo các linh kiện bán dẫn có chất lượng cao. Xt. Nóng chảy vùng.