Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN THẨM

 hiện tượng chuyển dịch môi trường phân tán so với pha phân tán qua các ống mao dẫn hoặc các vách ngăn xốp dưới tác dụng của điện trường. ĐT được ứng dụng để lọc nước mặn, được dùng trong ngành y học, sinh học, vv.