Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN HOÁ HỌC

 một lĩnh vực của hoá lí nghiên cứu các hiện tượng xuất hiện trên ranh giới giữa hai pha, thường là kim loại và dung dịch điện li. ĐHH cũng đề cập đến vấn đề cơ chế và động học của các phản ứng điện hoá. ĐHH có nhiều ứng dụng trong kĩ thuật, vd. mạ điện, chống ăn mòn kim loại, chế tạo các nguồn ĐHH, vv. Các quá trình ĐHH có vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ thể sống, vd. trong việc truyền những xung thần kinh. ĐHH xuất hiện vào cuối thế kỉ 18 bằng sự khảo sát về nguồn năng lượng điện của nhà vật lí người Italia Vônta (A. Volta). Vì vậy có thể coi Vônta là người đặt nền móng cho ngành ĐHH.