Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DẦU ĐIÊZEN

(A. diesel oil; cg. nhiên liệu điêzen), hỗn hợp các hiđrocacbon được dùng làm nhiên liệu lỏng cho động cơ điêzen. Chất lỏng, sôi ở 180 - 360 oC; khối lượng riêng 0,790 - 0,860 g/cm3. Có hai loại DĐ: 1) Loại có độ nhớt thấp dùng cho các động cơ có tốc độ cao; 2) Loại có độ nhớt cao dùng cho các động cơ có tốc độ thấp. DĐ có độ nhớt thấp được sản xuất bằng cách trộn phân đoạn dầu gazoin thu được khi chưng cất trực tiếp dầu mỏ với một phần (đến 20%) dầu gazoin của quá trình crackinh có xúc tác. Còn DĐ có độ nhớt cao là hỗn hợp dầu mazut và phân đoạn dầu gazoin của dầu mỏ. Hai chỉ số quan trọng được dùng để đánh giá chất lượng cho tất cả các loại DĐ là chỉ số xetan và hàm lượng lưu huỳnh.

Yêu cầu về chỉ số xetan nói chung ít thay đổi và tối thiểu phải đạt 50, còn yêu cầu về hàm lượng lưu huỳnh thì ngày càng khắt khe; hiện nay tiêu chuẩn quốc gia ở các nước không giống nhau, dao động từ 1.500 ppm đến 350 ppm (ở các nước công nghiệp phát triển), nhưng đến năm 2010 các quốc gia Tây Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc, Nhật Bản đều đặt mục tiêu giảm đến 50 - 10 ppm, thực chất coi như không chứa lưu huỳnh.