Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DẦU CÔNG NGHIỆP

(cg. dầu bôi trơn, dầu nhờn), hỗn hợp hiđrocacbon lỏng, có nhiệt độ sôi cao (300 - 600 oC), phân tử lượng 250 - 1.000 hoặc hơn nữa, độ nhớt 2.10–6 - 70.10–6 m2/s. DCN dùng bôi trơn để giảm ma sát giữa các chi tiết máy, hoặc để chế tạo dầu truyền thuỷ lực, mỡ bôi trơn, vv.