Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN CỰC SO SÁNH

 điện cực có điện thế không thay đổi dùng trong phương pháp điện hoá để đo điện thế hoặc nghiên cứu sự biến thiên của điện thế ở cực chỉ thị, là cực mà điện thế thay đổi cùng với nồng độ của chất định phân tích. Thường hay dùng cực calomen, gồm thuỷ ngân, thuỷ ngân (I) clorua và kali clorua 1 M có điện thế 0,286 V hoặc kali clorua bão hoà có điện thế 0,2492 V.