Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN CỰC LOẠI II

điện cực gồm một kim loại M được phủ bằng một hợp chất khó tan (muối hoặc oxit) MA của kim loại đó và được nhúng vào dung dịch chứa anion A của hợp chất khó tan đó. Vd. điện cực bạc - bạc clorua Cl/AgCl, Ag ứng với phản ứng điện cực: AgCl + e = Ag + Cl. Điện cực calomen cũng thuộc điện cực loại II (xt. Điện cực calomen). Ưu điểm của ĐCL II là tính ổn định và độ lặp lại cao.