Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN CỰC LOẠI I

điện cực làm bằng nguyên liệu cùng nguyên tố với ion trong dung dịch, mà hoạt độ của ion quyết định thế điện cực. Vd. Ag+/Ag với phản ứng điện cực là Ag+ + e = Ag; Se2–/Se với phản ứng điện cực là Se + 2e = Se2– .