Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN CỰC GIỌT

điện cực gồm một ống mao quản (đường kính 0,03 - 0,05 mm), trong đó thuỷ ngân chảy qua thành từng giọt hình cầu vào dung dịch phân tích. Thời gian tồn tại của một giọt không đổi (gọi là chu kì giọt, thường khoảng 2 - 6 giây) và tuỳ thuộc vào áp suất (chiều cao) của cột thuỷ ngân. Bề mặt giọt thuỷ ngân luôn luôn đổi mới, để tránh khỏi làm bẩn cực do các kim loại tách ra bám lên bề mặt. Cực giọt thuỷ ngân có diện tích bề mặt xác định, có thể đo được chính xác. Ưu điểm lớn của cực giọt thuỷ ngân: quá thế catôt của hiđro trên cực giọt thuỷ ngân rất lớn. Cực giọt thuỷ ngân được dùng phổ biến trong phân tích cực phổ, kết quả phân tích có độ lặp lại cao.