Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIOCTYL PHTALAT

 (A. dioctyl phthalate; viết tắt là DOP), (C8H17OOC)2C6H4, khối lượng phân tử 390,54. Chất lỏng nhớt, vàng nhạt, ts = 384 oC, khối lượng riêng 0,985 g/cm3, không tan trong nước. Dùng làm chất dẻo hoá cho PVC, một số dẫn xuất xenlulozơ, các polime acrylic và cao su tổng hợp.

Nhà máy sản xuất DOP đầu tiên của Việt Nam công suất 30 nghìn tấn/năm (liên doanh với Hàn Quốc) tại Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã được xây dựng và đi vào vận hành dự kiến đến 2010, công suất nhà máy này có thể nâng lên 60 nghìn tấn/năm.