Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐINXƠ Ô. P. H.

 (Otto Paul Hermann Diels; 1876 - 1954), nhà hoá học Đức, tác giả của phản ứng "tổng hợp đin" (1928) (cho phép điều chế một số lớn các hợp chất hữu cơ khác nhau). Giải thưởng Nôben (1950) cùng với Anđơ (K. Alder).