Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI

 (cg. định luật Pruxtơ), thành phần của mỗi hợp chất hoá học không phụ thuộc vào phương pháp điều chế nó, hay nói cách khác mỗi hợp chất hoá học luôn luôn chứa cùng một tỉ lệ phần trăm khối lượng những nguyên tố tạo nên nó. Vd. nước tinh khiết (không chứa tạp chất) dù được điều chế bằng cách tổng hợp từ oxi và hiđro, bằng cách trung hoà kiềm bởi axit, hoặc bằng phản ứng hoá học nào khác bất kì, cũng như nước tự nhiên tinh khiết đều luôn luôn gồm hiđro và oxi với tỉ lệ theo khối lượng 1: 8.

Định luật do nhà hoá học Pháp Pruxtơ (L. J. Proust; 1754 - 1826) xác lập (1800).