Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐA TINH THỂ

tập hợp một số lớn hạt tinh thể nhỏ định hướng một cách hỗn độn đối với nhau. Đa số chất rắn dùng trong kĩ thuật (kim loại, hợp kim, gốm sứ, vv.) đều là các ĐTT. ĐTT thường có tính đẳng hướng.