Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐA NGUYÊN TỬ

chỉ những hợp chất hoá học mà phân tử có từ ba nguyên tử trở lên, vd. đihiđrosunfua (H2S).