Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VAN HÔP I. H.

  (Jacobus Henricus van't Hoff; 1852 - 1911), nhà hoá lí Hà Lan. Một trong những người sáng lập hoá học lập thể; đề xướng lí thuyết về sự phân bố không gian của các nguyên tử trong phân tử, thuyết dung dịch loãng [x. Van Hôp (Định luật)], động hoá học. Giải thưởng Nôben đầu tiên về hoá học (1901).


Van Hôp I. H.