Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ CHUẨN của một dung dịch

số gam chất tan trong 1 ml dung dịch. Trong hoá học phân tích còn dùng đại lượng ĐC của chất A (chất chuẩn) theo chất X (chất cần phân tích định lượng) là số gam chất X tương đương về mặt hoá học với 1ml dung dịch A, để tiện quy ngay ra khối lượng chất cần phân tích từ số mililít chất chuẩn tiêu tốn trong chuẩn độ.