Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VALĂC Ô.

(Otto Wallach; 1847 - 1931), nhà hoá học Đức. Nghiên cứu cấu trúc nhiều hợp chất hữu cơ như long não và các tecpen. Giải thưởng Nôben (1910).