Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG PHÂN HÌNH HỌC

(cg. đồng phân cistrans), một loại đồng phân không gian mà trong phân tử có phần cứng nhắc (nối đôi, vòng no) làm cản trở sự quay tự do của phân tử. Vd. Cab = Cab với a ¹ b (a và b là các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử) có hai đồng phân:

Các ĐPHH khác nhau về tính chất vật lí. Chúng có thể chuyển từ dạng này sang dạng kia dưới tác dụng của nhiệt, ánh sáng, tác nhân hoá học hoặc tự phát.