Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG PHÂN

 hiện tượng hai hoặc nhiều chất khác nhau có cùng một công thức phân tử. Có hai kiểu ĐP: đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể (cg. đồng phân không gian).