Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CLAIZEN L.

(Ludwig Claisen; 1851 - 1930), nhà hoá học Đức. Nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau của hoá học hữu cơ như phản ứng chuyển vị alyl phenyl ete thành alylphenol (chuyển vị claizen); điều chế axit xinamic, vv. Sáng chế bình chưng cất (mang tên Claizen) được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm hoá học.