Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC

 khoa học về phương pháp và thiết bị dùng chế biến hợp lí về mặt hoá học các nguyên liệu, bán thành phẩm và phế liệu công nghiệp. CNHH vô cơ bao gồm việc chế biến các nguyên liệu khoáng vật (không kể quặng kim loại), điều chế các axit, kiềm, phân bón vô cơ. CNHH hữu cơ bao gồm việc chế biến dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá và các nhiên liệu có nguồn gốc khác; điều chế polime, phẩm nhuộm, dược phẩm, vv. Cơ sở lí thuyết của CNHH là hoá học, vật lí, cơ học, toán học (đặc biệt là mô hình toán học). CNHH hiện đại đặc trưng ở sự xây dựng các xí nghiệp liên hiệp có công suất lớn, dựa trên việc sử dụng nhiệt độ, áp suất siêu cao hoặc siêu thấp, các chất xúc tác đặc biệt nhằm tạo ra các sản phẩm có đặc tính quý (như siêu tinh khiết, siêu cứng, bền với nhiệt độ cao, vv.).