Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỐI MÃ NÃO

bộ cối và chày làm bằng mã não. Độ cứng của mã não bảo đảm nghiền tất cả các loại mẫu phân tích đến độ mịn tối đa mà không bị dây bẩn các tạp chất từ cối. Dùng chủ yếu trong phân tích hoá học.