Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỈ SỐ AXIT

đại lượng biểu diễn số miligam kali hiđroxit dùng để trung hoà 1g dầu mỡ. CSA nói lên sự có mặt nhiều hoặc ít của axit tự do trong dầu mỡ. CSA của dầu điêzen là 0,36.