Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CANXI NITRAT

(A. calcium nitrate), tồn tại hai dạng: 1) Dạng khan Ca(NO3)2, khối màu trắng, khối lượng riêng 2,36 g/cm3; tnc = 560 oC, ở nhiệt độ cao hơn, bị phân huỷ:

2Ca(NO3)2 → 2CaO + 4NO2 + O2

2) Dạng hiđrat Ca(NO3)2.4H2O, tinh thể trong suốt không màu, chảy rữa ngoài không khí; khối lượng riêng 1,82 g/cm3; tnc = 42,7 oC. Cả hai dạng CN đều dễ tan trong nước và háo nước; là chất oxi hoá mạnh, có thể gây cháy nổ khi tiếp xúc với các vật phẩm hữu cơ. Dùng làm pháo hoa, sản xuất phân bón và các nitrat khác.