Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT SALIXILIC

(salicylic acid; cg. axit o - hiđroxi benzoic, o - cacboxylphenol), C6H4(OH)COOH. Tinh thể không màu; tnc = 159 oC. Dễ tan trong nước, etanol, ete. Điều chế bằng cách cacboxyl hoá phenat Na ở áp suất cao theo phản ứng Kônbơ - Smit:


Dùng để sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm, chất thơm, AS có tính sát trùng, vì vậy được dùng trong y học (xoa bóp) và công nghiệp thực phẩm (đồ hộp); làm thuốc thử cho muối sắt (III) nitrat, fomanđehit và các chất hữu cơ khác.