Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÂN KĨ THUẬT

loại cân thường dùng trong phòng thí nghiệm, có độ chính xác thấp và chỉ dùng để xác định khối lượng của các vật thí nghiệm nặng không quá 1 kg.