Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÂN BẰNG PHA

(hoá). Trong nhiệt động học, là sự cân bằng nhiệt động của hệ trong đó có nhiều pha cùng tồn tại. Muốn có CBP phải có cân bằng cơ học, cân bằng nhiệt và cân bằng hoá học.