Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BUTÊNAN A. F. I.

(Adolf Friedrich Johann Butenandt; 1903 - 95), nhà hoá học Đức. Nghiên cứu trong lĩnh vực các hocmon sinh dục, tìm ra foliculin, xác định công thức của ơsteron và anđrosteron, điều chế progesteron bằng phương pháp hoá học. Giải thưởng Nôben (1939) cùng với nhà hoá học Thuỵ Sĩ gốc Sec Ruzichka (L. Ružička); do áp lực của chế độ phát xít phải từ chối; đến năm 1949, mới nhận giải thưởng.