Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẤY ION

 phương pháp pha tạp các nguyên tử của một chất A vào một chất B, tạo ra vật liệu có tính năng cần thiết. Quá trình CI: các nguyên tử của chất A được ion hoá thành các ion và được tăng tốc bởi một điện trường mạnh, khi các ion này đạt năng lượng khoảng từ 10 keV đến 500 keV (1 keV ≈ 1,6 × 10–6 J) sẽ bắn sâu vào vật liệu B. CI là loại công nghệ cao, thuận lợi cho việc xử lí bề mặt (vd. thay cho việc tôi thép đặc biệt rất phức tạp), đặc biệt không thể thay thế được trong một số quy trình chế tạo linh kiện bán dẫn, mạch vi điện tử. Xt. Ion.