Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT MANG XÚC TÁC

một thành phần của hệ xúc tác; tuy không có hoạt tính xúc tác, nhưng có bề mặt riêng lớn dùng làm nền để phân bố đều thành phần có hoạt tính xúc tác. Vd. silicagen, nhôm oxit, amiăng... là những CMXT thông dụng.