Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT HOẠT HOÁ

 1. (hoá), chất cho thêm vào chất xúc tác để làm tăng hoạt tính của nó. Các oxit của nhôm, magie, crom, mangan... là những CHH tốt cho kim loại chuyển tiếp như sắt, molipđen, niken, coban, vonfram, vv.

2. (sinh), chất cần thiết để biến một men không hoạt động thành một men hoạt động (cg. đồng men hay đồng yếu tố).

3. (sinh), chất thúc đẩy sự phát triển của những cấu trúc nhất định các loại tế bào và tham gia vào sự biệt hoá tế bào ở thời kì bào thai (cg. yếu tố phát dục).