Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT CHỈ THỊ ĐỒNG VỊ

những đồng vị phóng xạ của một nguyên tố được thêm vào để đánh dấu vị trí hoặc theo dõi đường đi của một hiện tượng vật lí, hoá học, y học, sinh học... nào đó. Vd. cacbon, iot phóng xạ thường được dùng vào mục đích nói trên. Xt. Nguyên tử đánh dấu.