Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT CẦM MÀU

hợp chất hoá học giữ thuốc nhuộm trên sợi bằng hấp phụ khiến màu không phai được. Các muối của nhôm, đồng, sắt, crom... đều là CCM.