Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CATOLIT

(A. catholyte), chất lỏng trực tiếp tiếp xúc với catôt trong bình điện phân.