Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẬM ĐÔNG

(cg. quá lạnh, quá nguội), hiện tượng chất lỏng bị hạ nhiệt độ xuống thấp hơn nhiệt độ đông đặc mà vẫn chưa xảy ra sự đông đặc. Khi đó chất lỏng ở trạng thái giả bền, chỉ cần cho thêm vào một hạt rắn của chất ấy hoặc khuấy chất lỏng là nó kết tinh và đông đặc (x. Đông đặc).