Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT CLORIC

(A. chloric acid), HClO3. Là axit mạnh, chỉ tồn tại trong dung dịch. Có tính oxi hoá mạnh; tác dụng với lưu huỳnh, photpho, asen, khí sunfurơ. Giấy, bông bốc cháy ngay khi tiếp xúc với dung dịch HClO3 40%. Trong dung dịch nước, AC mạnh tương đương với axit clohiđric. Muối quan trọng nhất của AC là kali clorat (KClO3). AC rất độc.