Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT CACBONIC

(A. carbonic acid), H2CO3. Axit rất yếu và không bền. Chỉ tồn tại trong dung dịch loãng. Khi đun nóng, bị phân huỷ một phần và khi đun sôi thì bị phân huỷ hoàn toàn thành CO2 và H2O. AC tạo thành khi hoà tan khí cacbonic (CO2) vào nước; ở 0 oC, 1 lít nước hoà tan được 1,7 lít CO2. AC là điaxit nên khi tác dụng với kiềm tạo thành muối axit (vd. NaHCO3, Ca(HCO3)2) và muối trung tính  (vd. Na2CO3, CaCO3).