Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT ASCOBIC

(A. ascorbic acid; thường gọi: axit L - ascobic, vitamin C), C6H8O6. Là tinh thể trắng, thường ở dạng hình tấm, đôi khi ở dạng hình kim, tnc = 192 oC. Có trong rau và quả (cà chua, khoai tây, vv.). Tổng hợp từ D - glucozơ. Tan trong nước, etanol; không tan trong ete, clorofom, benzen, ete dầu hoả; bền trong không khí khô. Dùng làm chất chống oxi hoá, làm tác nhân khử trong hoá phân tích; các muối sắt, canxi, natri của AA được dùng trong nghiên cứu sinh hoá. AA là thuốc chữa bệnh thiếu vitamin C và các chứng chảy máu do thiếu chất này.


Axit L - ascobic (vitamin C)