Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXETYL PEOXIT

(A. acetyl peroxide), (CH3CO)2O2. Chất rắn, không màu, có mùi hắc đặc trưng; tnc = 30 oC; ts = 65 oC/23 mm Hg. Dễ tan trong các dung môi hữu cơ, khó bảo quản vì dễ bị phân huỷ và dễ nổ (nếu bị va chạm, cọ xát). AP có tất cả các tính chất của một peoxit (hợp chất hữu cơ và vô cơ có chứa nhóm – O – O –) và được dùng làm tác nhân oxi hoá, chất tẩy trắng, chất xúc tác trùng hợp, chất cho và chuyển oxi ("pin oxi").